Çevre ve Gelecek


Binalar neden sertifikalandırılmaya başlamıştır?

Küresel alanda tüm sektörlerin aldığı çevresel önlemlere yapı sektörü de katılmış ve binaların yapım, kullanım ve yıkım aşamalarında, yani binaların yaşam döngüsü süreçlerinde çevreye verdikleri zararları önleyici bir dizi çalışmaların yapılması gündeme gelmiştir. Bu çalışmalardan bir tanesi de mevcut ve yeni yapılacak binalar için geliştirilen “Binalar için Çevresel Etki Değerlendirme Metodları”dır. Bunlar, binaları çevre sistemleri açısından önem taşıyan birtakım üst başlıklar ve bu başlıkların altında yer alan kriterlere göre değerlendiren sertifika programlarıdır.

Sertifika veren programlar hangileridir?
İngiltere’de, 1990 yılında Yapı Araştırma Kurumu (BRE) tarafından ortaya konan BREEAM (BRE Environmental Assessment Method - Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) kriterlere dayalı sertifika programlarının ilkidir.
Daha sonra Amerikan Yeşil Binalar Derneği tarafından piyasaya LEED sürülmüştür. Bunu takiben Almanya SB Tool, Hollanda GreenStar, Japonya CASBEE gibi Breeam tabanlı ulusal sertifika programlarını geliştirmişlerdir.

BREEAM sertifikasının kullanım amaçları nelerdir?

 • Binaların çevresel etkilerini azaltmak,
 • Binalardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak,
 • Bina kullanıcılarına daha sağlıklı ve konforlu bir ortam sağlamak,
 • Piyasayı daha yenilikçi çözümler üretmeye teşvik etmek,
 • Sürdürülebilir binalara olan talebi artırmak,
 • Binaların şeffaf bir şekilde karşılaştırılmalarına imkan vermek,
 • Uygulandığı ülkelerde, binaları mevcut yasal standartların üzerine çekmek.

BREEAM Sertifikası’nın 35. Sokak sakinlerine sağlayacağı avantajlar nelerdir?
BREEAM sertifikasının kullanıcıya yararları; konutların çevresel ayak izinin azaltılması, kullanıcıların daha düşük enerji ve su faturası ödemesi, iç hava kalitesinin doğal ışık ve doğal havalandırma ile sağlanabilmesi, kullanıcılara daha sağlıklı ve konforlu yaşam koşulları sunulabilmesi şeklindedir.

35. Sokak’ta hangi ev tipleri sertifikalanacak?
Başvuru sürecinde olan 35. Sokak projesinde, farklı plan ve büyüklüklerdeki ev tiplerini temsil eden 5 ev tipi için BREEAM sertifikası başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. Sürdürülebilir evler kategorisinde, Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı evleri olacak bu projede, insanların maksimum konfor, güvenlik ve çevre duyarlılığı ile yaşaması için birçok inovatif çözümler geliştirilmiştir.

35. Sokak’ta öne çıkan sosyalleşme ve çevre odaklı fikirler nelerdir?
Projedeki inovatif çözümlerin en önemli kısmı da mimari tasarımda öne çıkmaktadır. Ege kültürünün minimalist ve çağdaş yapısı projeye yansıtılmaya çalışılarak, müstakil konut kullanımı, “toprağa dokunabilme” fırsatı kullanıcıya sunulmakta ve arazinin yaklaşık ¾’ü yeşil alan olarak öngörülmektedir. Az katlı yapı ve sıra ev anlayışı ile birlikte “tek sokak” kavramı bir ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Proje farklı ev tipleri ile kullanıcıya geniş mekan kullanım imkanı sunmaktadır.

35. Sokak şantiyesinin inşaat yönetiminin çevreye katkıları nelerdir?
Projenin hafif çelik inşaat sürecinde yapılı çevrenin komşuluklarının etkilenmeyeceği öngörülmektedir. Bunun yanında, inşaat süresinin kısa olması, inşaat malzemelerinin kuru imalata olanak vermesi konularında önemli çevre kazanımları amaçlanmaktadır.

35. Sokak’ta çevreye verilen zararı en aza indirgeyecek ulaşım olanakları var mıdır?

 • Projede tüm araç yolları yer altına alınarak, sokakta yaya kullanımı desteklenmiştir. Ayrıca, projede öngörülen kullanıcı kapasitesine göre kapalı otopark kullanımı imkanı sağlanacaktır.
 • Proje, Avrupa Birliği’nin de teşvik ettiği gibi toplu taşıma kullanımını da desteklemektedir. Lokasyon olarak otobüs durağına 300 mt, metro durağına 1 km mesafededir.
 • Projenin kendi içinde yer alan konutlar ve sosyal mekanlar arası ulaşım olanağı, yaya ve bisiklet kullanımı destekler niteliktedir.

35. Sokak sakinlerine düşük elektrik faturası ödeme fırsatı sunuluyor mu?
Tüm projenin elektriğinin %10’unun kullanılacak olan güneş panellerinden karşılanması öngörülmektedir. Böylece, kullanıcıya şebeke kullanımından daha tasarruflu elektrik kullanım imkanı sunularak, düşük kullanım gideri avantajı sağlanmaktadır.

35. Sokak projesinde düşünülen iklimlendirme sisteminde karbon salımının azaltılması hedeflendi mi?
Projede havadan suya ısı pompasının kullanımı öngörülmüştür. Bu sayede, atmosfere yayılan CO₂ emisyonlarının azalmasına katkı sağlanması, fosil yakıtların veya diğer yenilenmeyen enerji kaynaklarının kullanımının sınırlanması, yazın soğutma- kışın ısıtma sisteminin doğru kullanılması ve nihayetinde düşük kullanım giderlerinin ortaya çıkması hedeflenmektedir.

35. Sokak projesinde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uyuluyor mu?
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve hafif çelik yapım sisteminin öngördüğü şekilde, yüksek yapı fiziği imkanları ile iç mekan konfor koşullarını artıran kaplama ve bitirme malzemelerinin seçimine dikkat edilecektir.

35. Sokak’ta sağlıklı yaşam konfor koşulları sağlanıyor mu?

 • Konutların yaşama mekanlarının tümünde doğal havalandırma ve doğal ışık kullanımına dikkat edilmiştir.
 • İç mekan iklimlendirmesini dış hava koşullarına göre sağlayan sistem kullanımı öngörülmektedir.
 • Konutlar arasında ses yalıtımı uygulaması yapılarak, her bir konut kullanıcısı için mahremiyet sağlanması amaçlanmaktadır.

35. Sokak projesinin arazi kullanımında öncelikli öne çıkan fikir nedir?
Proje bulunduğu arazinin topoğrafyasına uygun şekilde konumlandırılmıştır ve maksimum yeşil alan kullanımı planlanarak, gelecekte yeni bir trend olacak olan toprağa dokunabilme olanağının kullanıcılara sağlanması öngörülmüştür.

35. Sokak projesinin deprem dayanım performansı nedir?
Projenin yaşam alanlarının hafif çelik yapım sistemi ile inşasının öngörülmesi ile daha hafif ve depreme dayanıklı yapılar ortaya çıkacaktır. 35. Sokak projesinin üst yapısı hafif çelik olarak düşünüldüğü için, projenin tamamının statik hesaplarının betonarme yapım sistemi ile çözümü karşılaştırıldığında, yaklaşık 8 kat daha hafif olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da, projenin hafif çelik yapımının betonarmeye göre deprem direncinin 3 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.

35. Sokak projesinin malzeme seçimlerinde öne çıkan fikir nedir?
Gerek yapım sisteminin seçimi gerekse kullanılacak malzemeler ile doğaya saygılı bir yerleşim öngörülmektedir.