• Background Image

Breeam Nedir?


BREEAM; Uluslararası Standartta Çevre ve Geleceğin Tanımı

Endüstri devriminden bugüne doğanın bize sunduğu tek yaşam alanının kirlenmesi, görülen iklim değişiklikleri, artan sera gazı etkisini azaltıcı önlemler alınmasına neden olmuştur. Küreselleşen dünyada yaşanılası bir dünya için yaşam içinde alınan önlemlere yapı sektörü de katılmış, binaların yaşam döngüsü süreçlerinde çevreye verdikleri zararları önleyici bir dizi çalışmanın yapılması gündeme gelmiştir. Uluslararası arenada yapılan bu çalışmalardan bir tanesi de mevcut ve yeni yapılacak binalar için geliştirilen “Binalar için Çevresel Etki Değerlendirme Metotları”dır. Bunlar, binaları çevre sistemleri açısından önem taşıyan, binaların çevreye olan katkılarını birtakım kriterlere göre değerlendiren sertifika programlarıdır. İngiltere'de 1990 yılında Yapı Araştırma Kurumu (BRE) tarafından geliştirilen BREEAM (BRE Environmental Assessment Method - Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) kriterlere dayalı sertifika programlarının ilkidir. Dünyada standartları üst seviyeye çekmeyi amaçlayan bu sertifikasyon sistemleri, yaşam alanlarını sürdürülebilir bir gelecek adına çevreye saygılı hale getirecek kriterlerle donatıyor.